”Vi skal arbejde for, at staten skal være så stærk, at den rejser den svage, men for svag til at knække den stærke”

”Vi skal arbejde for, at staten skal være så stærk, at den rejser den svage, men for svag til at knække den stærke”

- Per Stig Møller

Jeg mener

At vi skal arbejde for et stærkt erhvervsliv. Et stærkt erhvervsliv skaber arbejdspladser og er en forudsætning for vores velfærd. Jeg vil arbejde for at styrke og forbedre rammerne for erhvervslivet i København. Det skal være attraktivt at skabe arbejdspladser og drive virksomhed i København, og vi skal være i top 10 som erhvervsvenlig kommune. Vi skal fjerne vækstskatter som renovations- og dækningsafgifter samt sørge for hurtige behandlingstider, fjerne de konkurrenceforvridende sociale klausuler og holde de offentlige udgifter nede ved udlicitering.

Vi skal have sund fornuft i Kommunen. Københavns kommunes opgaver svulmer. Det betyder bl.a. overforbrug og dårlig prioritering af dine midler. Er det eks. i orden at man prioriterer over 40 mio. om året på 103 kommunikationsmedarbejdere, når forældre ikke kan få deres børn passet i nærområdet? Jeg vil arbejde for, at dine skattekroner går til – og kun til - reelle kommunale ydelser som folkeskoler, veje, p-pladser, plejehjem, daginstitutioner og idrætsanlæg. Dine penge skal ikke gå til kommunal gældsrådgivning, gratis modersmålsundervisning, fodstøtter til cyklister, et trecifret antal kommunikationsmedarbejdere på Rådhuset, morgenvækning af skolebørn, en kommunal gåpolitik, osv.

Jeg vil arbejde for

De særligt udsatte skal hjælpes. Vores sårbare borgere (eg. hjemløse, psykisk syge og handicappede) svigtes og syltes i bureaukrati og administration i kommunen. I dag er der op til 12 måneders sagsbehandling for at få bevilget en kørestol! Jeg vil arbejde for fleksible arbejdsgange, korte beslutningsprocesser og afbureaukratisering i kommunen, så både borgere, organisationer og frivillige kan bruge tiden på dem, der reelt har brug for dem: de svage borgere - og ikke på administration for bureaukraternes skyld. Helt konkret vil jeg arbejde for flere overnatningstilbud, flere rekreationspladser samt opbevaringsskabe til byens hjemløse. 

 København skal være en borgervenlig by – også for bilisterne. Københavnerne mangler parkeringspladser! Jeg vil arbejde for, at antallet af parkeringspladser matcher det reelle behov. Vi skal etablere flere parkeringspladser, både under og over jorden, som finansieres via brugerbetaling. 

Kommunal politik skal være lokal politik. Færre og færre stemmer ved lokal valg. Særligt de unge stemmer ikke. Faktisk er kun ca. 35% af de unge sikre på, at de vil stemme i november. De kan simpelthen ikke genkende sig selv i debatten eller se relevansen. Dét er et kæmpe problem for vores demokrati. Vi skal værne om vores demokrati  og vi bliver nødt til at gøre politik relevant for Københavnerne - alle Københavnerne . Jeg vil arbejde aktivt for at inddrage dem i byen igennem engagement, dialog og ansvar.