Mette-Katrine i København

Mette-Katrine i København

Fordi, det skal være enklere at være Københavner

København skal have
  • Et stærkt erhvervsliv, som skaber arbejdspladser. Dét er forudsætningen for vækst og vores velfærd.
  • Sund fornuft i kommunen og forvaltningen. Vi skal have fokus på kommunens kerneydelser og lave skarpere prioriteringer.
Vi skal
  • Øge indsatsen og hjælpen for vores særligt udsatte medborgere. Det indebærer bl.a. bedre og mere smidige arbejdsgange, hurtigere sagsbehandling, bedre service og flere midler.
  • Sikre, at København er en borgervenlig by – også for bilisterne. Flere p-pladser i brokvartererne og Indre By.
  • Sikre, at kommunalpolitik bliver lokalpolitik. Vi skal være nærværende og relevante for alle!

Læs mere om mine holdninger her